Chính Đề Việt Nam – Tùng Phong (Ngô Đình Nhu)

Chính Đề Việt Nam Tác giả: Tùng Phong NXB Vô Danh 1964 347 Trang Tác phẩm được xuất bản bởi những thân tín của ông Nhu, dù dưới bút danh rất lạ, nhưng giới tướng lãnh và nền Đệ nhị Cộng Hoà đã không chấp nhận nó. Nó bị đình bản trong im lặng và […]