fbpx

Tag Archives: Ngũ Kinh

Kinh Dịch – Đạo Của Người Quân Tử – Nguyễn Hiến Lê

Kinh Dịch – Đạo Của Người Quân Tử Tác giả: Nguyễn Hiến Lê  Nhà xuất bản: Nxb văn học Số trang: 445 Nằm trong bộ: Ngũ Kinh – Khổng Tử Mô tả Kinh Dịch ra đời đã bao nghìn năm qua, nhiều nhà nghiên cứu Đông phương và Tây phương nói chung và các nhà […]

Dịch Kinh Tân Khảo – Nguyễn Mạnh Bảo

Tên sách: Dịch Kinh Tân Khảo Tên tác giả: Nguyễn Mạnh Bảo Bản phục hồi năm 2012 – Giữ nguyên tác Cổ Kim Ấn Quán 1958 “Ta thường nói: Đông – Tây không bao giờ gặp nhau. Câu đó không thể áp dụng được trong giới Triết học tuy có đến hàng trăm đường lối […]

Tứ Thư – Ngũ Kinh – Khổng Tử – Chu Hy

Bộ Sách: Tứ Thư – Ngũ Kinh Tác giả: Chu Hy, Khổng Tử Tứ Thư và Ngũ Kinh hợp lại làm 9 bộ sách chủ yếu của Nho giáo. Các sách này còn là những tác phẩm văn chương cổ điển của Trung Quốc. Bộ Tứ Thư là một bộ sách, tuy là của Trung […]

Inline
Inline