Nghi Lễ Dân Gian-Nhập Trạch Khai Trương – Minh Đường

Nghi Lễ Dân Gian-Nhập Trạch Khai Trương NXB Thời Đại 2010 Minh Đường 168 Trang Tóm tắt: Sách giới thiệu một số kinh nghiệm trong dân gian về các nghi lễ nhập trạch, khai trương khi về nhà mới hoặc nơi kinh doanh mới Từ xa xưa đến nay, khi dọn vào một ngôi nhà […]