Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam – Lê Mạnh Thát (Trọn Bộ 3 Tập)

Tổng tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam (Trọn Bộ 3 Tập) Tác giả: Lê Mạnh Thát NXB TP. HCM 2001 921+844+912 trang Phật giáo đã tồn tại và gắn liền với dân tộc Việt Nam hơn 20 thế kỷ. Trải qua những thăng trầm cùng lịch sử đất nước, các Phật tử và thiền […]