Ơgiêni Grăngđê – Honoré de Balzac

Văn Học Cổ Điển Pháp – Ơgiêni Grăngđê​ NXB Văn Học, 2004 Honoré de Balzac Dịch: Huỳnh Lý 275 Trang​ Năm 1833, nhà văn hiện thực vĩ đại của nhân dân Pháp, một trong những nhà văn lớn nhất của thế giới, Ônôrê đơ Banzăc, cho ra đời tác phẩm Ơgiêni Grangđê, thiên kiệt tác […]