Lịch Vạn Niên 1901-2050 – Nguyễn Bích Hằng

Lịch Vạn Niên 1901-2050 Biên Dịch: Ngọc Anh, Ông Văn Tùng, Nguyễn Bích Hằng NXB Từ Điển Bách Khoa 2007 487 trang Cuốn sách này được dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc, Nhà xuất bản Đại học Vũ Hán – Trung Quốc ấn hành năm 2000. Ngoài biểu lịch 150 năm (từ năm 1901 đến […]