Lã Thị Xuân Thu – Lã Bất Vi

Lã Thị Xuân Thu NXB Văn Học 1999 Lã Bất Vi Người dịch: Phan Văn Các 216 Trang Sách gồm 26 quyển, 160 thiên, nội dung tương đối phong phú và phức tạp. Toàn bộ sách chia làm 12 kỷ, 8 lãm, 6 luận, hơn 20 vạn chữ. Nội dung phong phú, cho là đủ […]