Truyền Kỳ Mạn Lục – Nguyễn Dữ

Truyền Kỳ Mạn Lục NXB Hội Nhà Văn 2016 Nguyễn Dữ 254 Trang Truyền kỳ mạn lục (chữ Hán: 傳奇漫錄, nghĩa là Sao chép tản mạn những truyện lạ), là tác phẩm duy nhất của danh sĩ Nguyễn Dư (thường được gọi là Nguyễn Dữ), sống vào khoảng thế kỷ 16 tại Việt Nam. Đây […]