PHẬT HỌC TỪ ĐIỂN – BUDDHIST DICTIONARY – THIỆN PHÚC

PHẬT HỌC TỪ ĐIỂN – BUDDHIST DICTIONARY VIETNAMESE-ENGLISH ENGLISH-VIETNAMESE SANSKRIT/PALI-VIETNAMESE Tổ Đình Minh Đăng Quang Thiện Phúc California, USA, 2006 LỜI GIỚI THIỆU   Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng đời sống tại trên đất nước nầy rất ư là bận rộn và con người trong xã hội nầy phải chịu nhiều áp […]