Khổng Minh Thần Toán – Trần Khang Ninh

Khổng Minh Thần Toán Tác giả: Trần Khang Ninh NXB Thanh Hóa 2008 200 trang Con người không chỉ sống bằng hiện tại, mà luôn mơ ước vươn tới tương lai, để làm chủ được tương lai của chính mình. Bởi vậy, trong lịch sử phát triển của nhân loại, Khoa học dự trắc ra […]