Y Học Tam Tự Kinh – Trần Tu Viên

Y Học Tam Tự Kinh Tên tác giả: Trần Tu Viên Dịch giả: Trần Duy Bình NXB Sài Gòn 1960 116 + 148 trang Đạo Thuốc là nhân thuật mà lại là nguy nữa: Biết tôn trọng tính mệnh người, biết y lý để trị bệnh, đó là nhân thuật: coi tính mệnh người như cỏ […]