Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái – Tri Thức Việt

Tên sách: Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái Tác giả: Tri Thức Việt Có lẽ bạn đã từng nghe nói: khi một ông chủ ngân hàng lớn người Do Thái “ho hắng” một tiếng, toàn bộ các ngân hàng trên thế giới sẽ bị “cảm cúm” ngay, hay việc năm tập đoàn tài […]