Tư Bản (Phê Phán Khoa Kinh Tế Chính Trị) – Các Mác

Tư Bản (Phê Phán Khoa Kinh Tế Chính Trị) Quyển 1 Sự Phát Triển Của Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa Tập 3 NXB Sự Thật 1960 Các Mác 459 Trang Chủ nghĩa tư bản là một hình thái kinh tế – xã hội của xã hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại châu […]