Kinh Tế Trung Quốc – Những Rủi Ro Trung Hạn – VCES

Tên sách: Kinh Tế Trung Quốc – Những Rủi Ro Trung Hạn Tác giả: VCES Sẽ không là quá lời nếu nói rằng trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, cả thế giới đều dõi theo Trung Quốc. Sự trỗi dậy của Trung Quốc về kinh tế và cùng với đó là […]