Tìm Hiểu Linh Phù Văn Cúng – Vũ Đình Chỉnh

Tìm Hiểu Linh Phù Văn Cúng Tác giả: Vũ Đình Chỉnh NXB Mỹ Thuật 2010 311 trang Sách mô tả các hiền triết, thiền sư có thể “điều tiết tâm linh”, sử dụng một số lời nói dẫn dắt hoặc quy định một số câu vè đặc biệt, gọi là chú để điều tiết khí […]