Du Học Trên Đất Mỹ – Vương Quyên

Tên sách: Du Học Trên Đất Mỹ Tác giả: Vương Quyên Du Học Trên Đất Mỹ – Hướng về tương lai – Sống trong hiện tại – Ước mơ ở không xa phía trước. Tạm biệt Trung Quốc, Vương Quyên sang Mỹ du học. Chặng đường hòa nhập đầy gian nan, vất vả, nhiều lúc […]