Kỹ năng bán hàng – William T.Brooks

Tên sách: Kỹ năng bán hàng Tác giả: William T.Brooks Bán hàng là một công việc tuyệt vời, được nhiều người lựa chọn, nhưng chỉ có một số ít người thành công. Điều này có thể hiểu đơn giản như sau. Trên thế giới có rất nhiều người bán hàng. Tuy nhiên, chỉ có một […]