Xem Tay Đoán Người – Thiệu Vĩ Hoa

Xem Tay Đoán Người Tác giả: Thiệu Vĩ Hoa NXB Thời Đại 2013 488 trang Xem tay đoán người – Phương pháp quản lý nguồn nhân lực của Trung Quốc cổ đại Thuật tướng tay là hòn ngọc quý hiếm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Lý luận hoàn chỉnh và phán đoán tinh […]