Đăng bởi Để lại phản hồi

Tinh hoa Quản trị của Drucker – Peter F. Drucker

Tinh hoa Quản trị của Drucker - Peter F. Drucker
Tinh hoa Quản trị của Drucker – Peter F. Drucker

Tên sách: Tinh hoa Quản trị của Drucker

Tác giả: Peter F. Drucker

Tinh hoa Quản trị của DruckerChắt lọc và đúc kết những gì tinh túy nhất trong 60 năm nghiên cứu về quản trị của Peter F. Drucker.

Tinh hoa Quản trị của Drucker là tập hợp những tinh hoa của quản trị từ các tác phẩm của huyền thoại quản trị Peter Drucker cung cấp cho các nhà quản lý, quản trị và chuyên gia những công cụ để thực hiện những nhiệm vụ mà nền kinh tế và xã hội tương lai đang đòi hỏi họ.

Tập sách mà bạn đang cầm trên tay là do chính Peter F. Drucker (với sự hỗ trợ của các đồng sự) chắt lọc và đúc kết từ những gì tinh túy nhất trong 60 năm nghiên cứu về quản trị của mình. Và đây cũng là cuốn sách cuối cùng trong cuộc đời Drucker, là món quà quý giá Drucker để lại cho hậu thế.

Là tập sách chứa đựng những tư tưởng có tính “triết học” trong quản trị, do vậy, đòi hỏi người đọc phải đầu tư thời gian và tâm sức để nghiền ngẫm và khảo cứu thì tập sách này mới thực sự có giá trị.

Mục Lục :

Giới thiệu: Nguồn gốc và mục đích của tinh hoa quản trị của Drucker

I. Quản trị học

Quản trị như là một chức năng xã hội và một nghệ thuật phổ thông

Quy mô của quản trị

Mục đích và mục tiêu của kinh doanh

Tổ chức phi lợi nhuận dạy được điều gì cho các doanh nghiệp?

Ảnh hưởng xã hội và các vấn đề xã hội

Khung mẫu mới của quản trị

Thông tin cần thiết cho nhà quản lý

Quản trị theo mục tiêu và tự kiểm soát

Chọn lựa nhận sự – những nguyên tắc cơ bản

Tinh thần đổi mới, sáng tạo

Những dự án kinh doanh mới

Chiến lược khởi nghiệp kinh doanh

II. Cá nhân Phải rèn luyện để trở nên hiệu quả

Tập trung vào sự đóng góp

Biết rõ điểm mạnh và giá trị của bạn

Quản lý thời gian

Các quyết định hiệu quả Giao tiếp hiệu quả

Thuật lãnh đạo

Các nguyên tắc cải tiến

Nửa đời còn lại

Con người có giáo dục

III. Xã hội

Một thế kỷ biến đổi xã hội – sự xuất hiện của xã hội tri thức

Sự ra đời của xã hội doanh nghiệp

Địa vị công dân qua khu vực xã hội

Từ phân tích đến nhận thức – quan điểm mới về thế giới

Thay lời kết: Những thách thức phía trước.

Xin mời các bạn download Ebook (PDF) :

Download File PDF – Tinh hoa Quản trị của Drucker – Peter F. Drucker