Đăng bởi Để lại phản hồi

Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân – Jane Catherine

Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân - Jane Catherine
Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân – Jane Catherine

Tên sách: Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân

Tác giả: Jane Catherine

Đắc Nhân Tâm Dụng NhânĐể Nhân Viên Nỗ Lực Hết Mình.

Một vấn đề hiện nay đang được đưa ra cho các nhà quản lý, các cấp lãnh đạo là: nhân viên không hăng hái làm việc ở chức vụ của mình, họ hoặc là không có trí tiến thủ, được sao hay vậy; hoặc là qua loa, đại khái cho xong việc…Dẫn đến năng suất giảm sút, thành tích không mấy khởi sắc, thậm chí còn có những người “leo cái cột cao khác”.

Cuốn sách “Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân” đưa ra những tư tưởng, quan niệm mới mẻ, có tính thời đại rất rõ rệt; những vấn đề được nói tới và các biện pháp giải quyết được đưa ra trong cuốn sách, đều kết hợp chặt chẽ với thực tế quản lý của các doanh nghiệp Trung Quốc hiện nay, có tính định hướng rõ ràng, tính thực tế rất cao.

Mục Lục :

Chương 1: Tại Sao Phải Khích Lệ Nhân Viên.

Chương 2: Nguyên Tắc Khích Lệ Nhân Viên.

Chương 3: Khi Nào Nhân Viên Muốn Nỗ Lực Cống Hiến.

Chương 4: Phương Pháp Khuyến Khích Nhân Viên Cống Hiến.

Chương 5: Khuyến Khích Về Vật Chất.

Chương 6: Khuyến Khích Tình Cảm.

Chương 7: Khuyến Khích Sự Nghiệp.

Chương 8: Tại Sao Nhân Viên Không Làm Việc Hết Mình

Xin mời các bạn download Ebook :

Download File PDF – Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân – Jane Catherine