Giảm giá!

Bàn Về Chiến Tranh – Carl von Clausewitz

Original price was: 399.000 ₫.Current price is: 349.000 ₫.

Bàn Về Chiến Tranh

Tác giả: Carl von Clausewitz
Dịch: Nguyễn Tùy & Đinh Kim Khánh (Dịch theo bản tiếng Pháp của Denise Naville. Nhà xuất bản Minuit, Paris. Nguyễn Linh đối chiếu và chú thích theo bản tiếng Nga của Nhà xuất bản Quân sự, Bộ Quốc phòng Liên Xô)
NXB Quân Đội Nhân Dân 2012
725 Trang

Mô tả

Bàn Về Chiến Tranh – Carl von Clausewitz

Bàn Về Chiến Tranh là một trong những tác phẩm lý luận quân sự đầu tiên về các chiến lược quân sự hiện đại. Điều này chính là do von Clausewitz đã kết hợp được giữa các vấn đề về chính trị, kinh tế và xã hội, đây là những nhân tố quan trọng nhất quyết định đến kết quả của một cuộc chiến tranh.

Tác phẩm được đánh giá là một trong những luận thuyết quan trọng nhất và là tác phẩm lý luận quân sự bắt buộc đưa vào giáo trình giảng dạy trong nhiều học viện quân sự ngày nay.

Ông tạo ra một khoa học quân sự. Ông khuyên nên chú ý đến những yếu tố như tình trạng mệt mỏi, những sai lầm nhỏ, cái may, cái rủi khiến cho những kế hoạch rất tốt đáng lẽ thành công mà lại thất bại. Ông nhấn mạnh là để có bất cứ thắng lợi nào, thì lập luận bao giờ cũng phải xuất phát từ thực tế. Ông cho là những mục tiêu dường như quá dễ dàng lại có thể rất khó khăn và đôi khi không thể đạt được.

Ông khẳng định là nhiệm vụ cơ bản của một đội quân là giao tranh và tiêu diệt chủ lực của kẻ thù bằng một trận quyết định. Chiến dịch toàn thể phải nhằm tiêu diệt quân đội đối phương. Theo ông, vị tướng muốn đánh thắng những trận quyết định và thực hiện các mục tiêu chính trị thì tất cả sĩ quan và binh lính đều phải tin vào ý nghĩa cuộc chiến, có tinh thần cao.

Carl von Clausewitz là một binh sĩ của Vương quốc Phổ, một nhà lịch sử học quân sự, lý luận học quân sự có tầm ảnh hưởng lớn. Ông được biết đến nhiều nhất với luận thuyết Bàn Về Chiến Tranh.

Từ khi tác phẩm “Bàn về chiến tranh” ra đời đến nay, nó đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản nhiều lần. Các tướng Mỹ như Smith, Mac Arthur ít nhiều đều nhắc đến hoặc trích dẫn, vay mượn những luận điểm của Clausewitz. Có thể nói: không một tác phẩm lớn nào của các nhà lý luận quân sự là không trích dẫn Clausewitz hoặc tranh luận với Clausewitz. Chẳng những thế sau cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), một số nhà lý luận quân sự Tây âu còn dựa vào lý thuyết “tập trung lực lượng” của Clausewitz để dựng lên một thứ lý thuyết gọi là “chủ nghĩa Clausewitz mới”, gây ra những cuộc tranh cãi sôi nổi một thời…

Clausewitz đã làm việc liên tục trong 12 năm (từ 1818 đến 1830) cho công trình nghiên cứu bản chất và quy luật của chiến tranh. Để chuẩn bị viết tác phẩm chính về lý luận là cuốn “Bàn về chiến tranh”, ông đã viết tất cả 8 tập tài liệu nghiên cứu về lịch sử chiến tranh nhưng được lưu lại đến ngày nay chỉ có 6 tập.

Mục Lục :

Tập 1 : Bản chất của chiến tranh
Tập 2 : Lý thuyết chiến tranh
Tập 3 : Bàn về chiến lược nói chung
Tập 4 : Giao chiến
Tập 5 : Các lực lượng quân sự
Tập 6 : Phòng ngự

Bàn Về Chiến Tranh
Bàn Về Chiến Tranh

Có thể bạn thích…