Bảo Ngọc Thư (Điểm Huyệt Tầm Long Lập Hướng) – Việt Hải (Bộ 3 Tập)

800,000 

  • Bảo Ngọc Thư (bộ 3 tập)
  • Tác giả: Việt Hải
  • 859 Trang
  • Bộ sách gồm 3 tập
  • Bảo Ngọc Thư Tập Trung (Điểm Huyệt Bộ)-
  • Bảo Ngọc Thư Tập Thượng (Tầm Long Bộ)
  • Bảo Ngọc Thư Tập Hạ (Lập Hướng Bộ)

Mô tả

Mục lục:

Suy luận

Phương pháp điểm huyệt

Mục I – Thể thức tương đồng

Hình thể kết huyệt

Huyệt tinh

Huyệt pháp

Ngũ tinh huyệt trường

Quán mạch

…..