Bát Cẩm Trạch Xem Hướng Nhà (Phụ Tam Quái Trạch)

170.000 

Bát Cẩm Trạch Xem Hướng Nhà (Phụ Tam Quái Trạch)

Phong Thủy Truyền Thừa
66 Trang
Nói đến Bát Cẩm Trạch tức là bàn về xem hướng nhà cửa tốt hay xấu, phần lớn các bạn khi xây dựng nhà cửa chỉ xem ngày động thổ, đào móng, ngày cất nóc… mà không chú ý tới hướng nhà, do vậy vẫn thiếu sót. Có những điều không hay xảy ra lại chẳng biết nguyên nhân tại đâu.

Mã: 270a87e84f43 Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Bát Cẩm Trạch Xem Hướng Nhà – Phong Thủy Truyền Thừa

Giáp Tý Kim mệnh Khảm trạch
Chính Đông phúc đức : Đông Nam sinh khí
Chính Nam diên niên : Tây Nam tuyệt mệnh
Chính Tây họa hại : Tây Bắc lục sát
Chính Bắc phục vị : Đông Bắc ngũ quỷ
Bát Cẩm Trạch Xem Hướng Nhà (Phụ Tam Quái Trạch)
Bát Cẩm Trạch Xem Hướng Nhà (Phụ Tam Quái Trạch)