Bí Pháp Đạo Cao Đài – Nguyên Thủy

299.000 

Bí Pháp Đạo Cao Đài

Nữ Soạn giả Nguyên Thủy
Tây-Ninh Thánh Địa mùa Hoa Đạo nở – Kỹ-niệm Hội-yến Diêu-Trì-Cung Quí Hợi (2007)

315 Trang

Mô tả

Lời nói đầu

 

Tôn-giáo quan trọng nhất là BÍ PHÁP. Nghiên cứu về một Tôn giáo tức nhiên nghiên cứu về BÍ PHÁP của Tôn giáo đó. Thử hỏi Đạo Cao-Đài có Bí pháp không và tìm hiểu Bí Pháp ấy như thế nào?

Đền-Thánh này chứa tất cả BÍ PHÁP!

Nay, Đức Chí-Tôn đến tạo Đạo, Ngài dựng nên Toà-Thánh Cao-Đài hiện tại nơi miền Nam Việt-Nam, vùng Tây Ninh Thánh Địa này, là ngôi của Đức Chí-Tôn ngự,  tượng-trưng Bạch Ngọc Kinh tại thế:

“Cái quyền-năng vô cực vô thượng của Ngài do những pháp vô-vi mầu-nhiệm mà có nên gọi là BÍ PHÁP. Đức Chí Tôn cũng dùng BÍ PHÁP mà lập Đại-Đạo Tam kỳ Phổ-Độ để ứng nghiệm cái quyền-năng của Ngài nơi địa cầu 68 này để bảo-tồn cơ sanh-hóa, vì Ngài là Chúa sự Thương yêu, mà vì thương-yêu mới có sanh sanh hóa hóa. Vậy nên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ do BÍ PHÁP lập thành.

            “Đền-Thánh là nơi Thầy ngự tại thế cũng do BÍ PHÁP mà biến tướng ra. Ấy vậy, Đền-Thánh này chứa tất cả BÍ PHÁP của Đấng Chúa-tể Càn khôn vậy.

            Đền-Thánh hoàn thành là cái triệu chứng “Châu nhi phục thủy”. Từ đây đến vô cùng Vạn linh sanh chúng sẽ hưởng được muôn điều hạnh phúc của quyền-năng vô cực vô thượng của Đức Chí-Tôn ban cho tại thế này”.

          Xin trân trọng gởi đến Đồng Đạo bốn phương đề tài “BÍ PHÁP CAO ĐÀI” để cùng nhau nghiên cứu.

Thánh Địa ngày Vía Đức CaoThượng-Phẩm

In ngày 01- 03 – Kỷ Sửu (dl 26-3-2009)

Nữ Soạn giả NGUYÊN THUỶ

Đánh giá

There are no reviews yet

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.