Giảm giá!

Bí Quyết Bói Bài Tứ Sắc (Les Secrets Du Jeu Des Quatre Couleurs) – Ngũ Văn Bằng

199.000 

  • Bí Quyết Bói Bài Tứ Sắc (Les Secrets Du Jeu Des Quatre Couleurs)

  • Nguyên tác: Pierre Dodinh
  • Việt văn: Ngũ Văn Bằng
  • 222 Trang

Mô tả

Bí Quyết Bói Bài Tứ Sắc (Les Secrets Du Jeu Des Quatre Couleurs) – Ngũ Văn Bằng

Quyển sách này đề cập đến khoa BÓI BÀI TỨ SẮC rất thân thuộc với chúng taMôn bói này dựa theo chiêm tinh căn cứ vào 4 mùa tương ứng 4 màu (xanh-vàng-trắng-đỏ:xuân-hạ-thu-đông)Về cá nhân, môn bói này cho ta biết quá khứ, hiện tại và tương lai của một người.
Bí Quyết Bói Bài Tứ Sắc (Les Secrets Du Jeu Des Quatre Couleurs) - Ngũ Văn Bằng
Bí Quyết Bói Bài Tứ Sắc (Les Secrets Du Jeu Des Quatre Couleurs) – Ngũ Văn Bằng