Giảm giá!

Bí Quyết Gầy Vốn Làm Giàu Theo Tôn Tử Binh Pháp Và Thần Linh Học – Nguyễn Duy Hinh

185.000 

  • Bí Quyết Gầy Vốn Làm Giàu Theo Tôn Tử Binh Pháp Và Thần Linh Học

  • Tác giả: Nguyễn Duy Hinh
  • 139 Trang 

Mô tả

Bí Quyết Gầy Vốn Làm Giàu Theo Tôn Tử Binh Pháp Và Thần Linh Học – Nguyễn Duy Hinh

10 bài học làm giàu chính đáng, lương tâm an ổn bằng cách lợi dụng những bí quyết tìm thấy trong binh pháp tôn tử và thần linh học mà các phú thương người Tàu đã áp dụng.

Mục lục:
– Vì sao cuốn sách này ra đời?
– Kinh tế học theo binh pháp tôn tử và thần linh học
– Làm sao lợi dụng yếu tố nhân hòa?
– Yếu tố thiên thời hay thời cơ
– Yếu tố địa lợi, chỗ cao hướng dương là thế nào?
– Tìm vốn ở đâu?
– Xuất kỳ bất ý, công ký vô bị
– Kinh tế thần linh học, thế nào là thần lực?
– Gầy vốn kinh doanh bằng nghĩa hội
– Niềm tin thành sự nghiệp
– Hãy lợi dụng kho tàng nội tâm của bạn
– Cẩm nang bí pháp thực tế giúp mình giúp đời

Bí Quyết Gầy Vốn Làm Giàu Theo Tôn Tử Binh Pháp Và Thần Linh Học
Bí Quyết Gầy Vốn Làm Giàu Theo Tôn Tử Binh Pháp Và Thần Linh Học