Bí Tàng Đại Lục Nhâm Độn Đại Toàn – Bùi Ngọc Quảng (2 Tập)

700,000 

  • Bí Tàng Đại Lục Nhâm Độn Đại Toàn – Trọn Bộ 2 Tập
  • Bùi Ngọc Quảng
  • Tập 1 – 979 trang
  • Tập 2 – 883 trang

Mô tả

Cuốn kỳ thư ” Bí Tàng Đại Lục Nhâm Độn Đại Toàn” này được biên soạn công phu như vậy, không biết bao nhiêu đời tiên thánh, tiên hiền mới hoàn chỉnh được công trình trí tuệ này. Chúng ta cần nghiên cứu cuốn sách cẩn thận, không nóng vội “đi tắt đón đầu”, như người mới học cửu chương đã đòi làm toán đại số học, như vậy sẽ chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Đứng trước một kho báu, có thu lượm được vàng bạc châu báu, hay chỉ thu được toàn sỏi đá là còn tùy thuộc vào sự cố gắng, vào cái tâm và đức của mỗi chúng ta.