Giảm giá!

Bí Thuật Tầm Long Điểm Huyệt – Cổ Đồ Thư

Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 165.000 ₫.

Bí Thuật Tầm Long Điểm Huyệt
Tác giả: Cổ Đồ Thư
Ảnh Ấn Nhà Sách Khai Trí 1968
192 Trang

Mô tả

Bí Thuật Tầm Long Điểm Huyệt – Cổ Đồ Thư

Phong thủy Âm trạch tốt xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến cát hung họa phúc con người. Làm tốt phong thủy Âm trạch, là một sự kiện trọng đại để tạo phúc cho muôn dân, nhất là việc chọn đất. Tuyển chọn sơn địa hết sức trọng yếu, tuyển chọn mộ địa thích hợp sơn gia, mới tiến hành an táng. Tục ngữ nói: “Phúc nhân đắc phúc địa”, đất tốt là chỗ được tổ thượng tích đức hành thiện, cũng chính là nói sơn gia nhận được một khối đất tốt, là âm công tổ thượng của họ.

Thế nào là đất tốt? Là nói:
1, Long mạch vượng, âm dương Long quấn cuộn lấy nhau.
2, Sa Thủy tú mỹ, La Thành đắc cục.
3, Huyệt vị đắc khí, chất đất tốt đẹp.

Bí Thuật Tầm Long Điểm Huyệt - Cổ Đồ Thư
Bí Thuật Tầm Long Điểm Huyệt – Cổ Đồ Thư