Các Bài Viết Về Giấc Mơ Và Giải Thích Giấc Mơ (Phân Tâm Học) – Sigmund Freud

199,000 

  • Các Bài Viết Về Giấc Mơ Và Giải Thích Giấc Mơ (Nhập Đề Của Hermann Beland)
  • Tác giả: Sigmund Freud
  • Người dịch: Ngụy Hữu Tâm với sự cộng tác của Nguyễn Hữu Khôi và Phan Bá
  • 230 Trang

Hết hàng

Mô tả

Phân tâm học được sáng lập vào khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 bởi một nhà thần kinh học người Áo – Sigmund Freud. Thuyết tâm lý học này đã được đánh giá, mở rộng và phát triển theo nhiều hướng khác nhau, phần lớn nhờ công của một số học trò của Freud như Alfred Adler (với Tâm lý học cá nhân), Carl Gustav Jung (với Tâm lý học phân tích), Wilhelm Reich, và sau nữa là những đóng góp từ các nhà phân tâm mới như Erich Fromm (với một số cuốn sách rất thú vị: “chạy trốn tự do – escape from freedom”; “Phân tâm học và Thiền – Zen Buddhism and Psychoanalysis”…), Karen Horney, Harry Stack Sullivan, Jacques Lacan.

TẶNG KÈM