Giảm giá!

Cao Biền Tấu Thư Địa Lý Kiểu Tự – Cao Trung, Vương Thị Nhị Mười

Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 200.000 ₫.

  • Cao Biền Tấu Thư Địa Lý Kiểu Tự

  • Tác giả: Cao Biền 
  • 265 Trang

Mô tả

Cao Biền Tấu Thư Địa Lý Kiểu Tự – Cao Trung, Vương Thị Nhị Mười

Sách là một áng văn tuyệt tác về phép mô tả các kiểu đất kết mà các cụ xưa kia thường dùng để soi sáng cho việc học “Tầm Long”. Chúng tôi đã thấy và có nghe nói nhiều đến các cụ địa lý, hơn nữa cả bọn thanh niên để cả chôc năm liên tiếp với chiếc ô (dù) và tay nải đi hết làng nọ sang làng kia, tỉnh này sang tỉnh khác nghiên cứu thực hành “Tầm Long mạch” qua sự chỉ dẫn địa danh và thế đất mô tả trong “Cao Biền địa lý tấu thư kiều tự”. Quyền địa đạo diễn ca của cụ TẢ AO mà chúng tôi biên nơi đây chú trọng đến việc tầm Long tróc mạch nên chúng tôi xin cống hiến quý bạn một phần đầu quyển “Cao Biền tấu thư địa lý kiều tự”.
Cao Biền Tấu Thư Địa Lý Kiểu Tự
Cao Biền Tấu Thư Địa Lý Kiểu Tự