Giảm giá!

Châm Cứu Học Thực Hành Trị Liệu Thần Kinh Học – Thượng Trúc

355.000 

  • Châm Cứu Học Thực Hành Trị Liệu Thần Kinh Học

  • Thượng Trúc
  • 484 Trang

Mô tả

Châm Cứu Học Thực Hành Trị Liệu Thần Kinh Học – Thượng Trúc

Khoa châm cứu gốc ở Trung Hoa là phương pháp chữa trị tối cổ. Một bộ sách Y ra đời cách đây khoảng 5000 năm về trước, bộ y thư xưa nhất đã nói về khoa châm cứu, kinh huyệt (Bộ Nội Kinh). Y học Trung Hoa và Việt Nam ta xưa nay vẫn dùng hai phương pháp trị bệnh: Một là thuật châm cứu, hai là phương dược, dược liệu…..

Châm Cứu Học Thực Hành Trị Liệu Thần Kinh Học - Thượng Trúc
Châm Cứu Học Thực Hành Trị Liệu Thần Kinh Học – Thượng Trúc