Châm Cứu Thực Hành (Linh Quy Bát Pháp) – Gs. Huỳnh Minh Đức

299.000 

Châm Cứu Thực Hành – Linh Quy Bát Pháp

Tác giả: Gs. Huỳnh Minh Đức

298 Trang

Mô tả

Châm Cứu Thực Hành Linh Quy Bát Pháp – Gs. Huỳnh Minh Đức

Còn gọi là Kỳ Kinh Nạp Quái Pháp (Phép Quy Nạp Kỳ Kinh Vào Bát Quái), Linh Quy Thủ Pháp, Phi Đằng Châm (Phép Châm Theo Linh Quy Kiến Hiệu Như Tên Bay).

Linh Quy Bát Pháp là 1 phương pháp châm dựa trên Bát Mạch Kỳ Kinh, dùng 8 huyệt Giao Hội của 12 Kinh Chính, phối hợp với Bát Quái, dựa vào Can Chi của Năm, Ngày và Giờ để tìm ra huyệt khai (mở) tương ứng trong việc châm trị.

Châm Cứu Thực Hành (Linh Quy Bát Pháp) - Gs. Huỳnh Minh Đức
Châm Cứu Thực Hành (Linh Quy Bát Pháp) – Gs. Huỳnh Minh Đức