Châm Cứu Thực Hành (Y Học Nhập Môn Thái Ất Thần Châm Cứu) – Gs. Huỳnh Minh Đức

299.000 

Cẩm Nang Châm Cứu Thực Hành: Y Học Nhập Môn – Thái Ất Thần Châm Cứu


Dịch giả: Gs. Huỳnh Minh Đức
Thành Hội Y Học Dân Tộc Cổ Truyền Tp. Biên Hòa
Câu Lạc Bộ Y Học Dân Tộc Tuệ Tĩnh
308 Trang

Mô tả

Châm Cứu Thực Hành Y Học Nhập Môn Thái Ất Thần Châm Cứu – Gs. Huỳnh Minh Đức

Sau quyển Linh Quy Bát Pháp và Tý Ngọ Lưu Chú, đây là quyển sách thứ 3 trong toàn bộ sách châm cứu thực hành của giáo sư Huỳnh Minh Đức biên soạn và dịch thuật. Nội dung của quyển Cẩm Nang Châm Cứu Thực Hành (Y Học Nhập Môn Thái Ất Thần Châm) này đã được tác giả trích tuyền từ các tài liệu châm cứu xưa nay, cộng thêm biên khảo về Bổ Tả và Cổ Phương Dược, phần sách dẫn để độc giả tiện tra cứu về vai trò của việc sử dụng các huyệt qua nhiều bệnh chứng khác nhau.

Châm Cứu Thực Hành (Y Học Nhập Môn Thái Ất Thần Châm) - Gs. Huỳnh Minh Đức
Châm Cứu Thực Hành (Y Học Nhập Môn Thái Ất Thần Châm Cứu) – Gs. Huỳnh Minh Đức