Giảm giá!

Chơn Lý (Bài học cư sĩ) – Tổ Sư Minh Đăng Quang

Original price was: 399.000 ₫.Current price is: 370.000 ₫.

Chơn Lý


Tác giả: Tổ Sư Minh Đăng Quang
NXB Tổng Hợp TP HCM 2012
775 Trang

 

Mã: 0fbf18052c44 Danh mục: Từ khóa: , ,

Mô tả

Chơn Lý

Chơn Lý là bộ sách do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng tác trong quá trình 7 năm ngài hoằng pháp, từ năm 1947 đến năm 1954. Thời gian chính thức viết và xuất bản bộ Chơn Lý là trong 2 năm, từ năm 1952 đến đầu năm 1954. Đây là bộ sách căn bản của Giáo pháp Khất Sĩ. Tất cả các vị khất sĩ nào đã sanh ra trong Giáo pháp Khất Sĩ đều phải nương theo đây để được trưởng thành.

Đọc Chơn Lý, nghe Chơn Lý, học theo Chơn Lý, tu như Chơn Lý, thì cuộc đời vị khất sĩ đâu còn phải lo thiếu sót gì nữa. Bởi vì cả bảy đạo quả Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát và Như lai đều không ngoài bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang. Những ai thấy rõ điều này, hằng tin tưởng điều này, trọn đời sống với chơn lýmà đức Tổ sư đã dạy, ắt được vô lượng lợi ích cao thượng.

Chơn Lý - Tổ Sư Minh Đăng Quang
Chơn Lý – Tổ Sư Minh Đăng Quang