Giảm giá!

Chúc Do Khoa (13 Khoa Y Dược Trị Bệnh) – Hiên Viên Hoàng Đế

115.000 

  • Chúc Do Khoa (13 Khoa Y Dược Trị Bệnh)

  • Nguyên tác: Hiên Viên Hoàng Đế
  • Dịch: Huyền Trí
  • 81 Trang

Mô tả

Chúc Do Khoa (13 Khoa Y Dược Trị Bệnh) – Hiên Viên Hoàng Đế

Thời thái cổ, các bậc tiên hiền truyền nhau mười ba khoa y dược để trị bệnh. Chúc do khoa là bí kíp phù chú của Hiên Viên Hoàng Đế nhằm trị mọi chứng bệnh của nam nữ. Bệnh thì phải theo bác sĩ để mà trị nhưng nếu không được thì cần dùng sách này để phụ tá thì việc điều trị theo y học hiện đại sẽ rất có hiệu quả.

Người có bệnh khẩn cẩu với trời, kể rõ mọi việc, nên gọi CHÚC DO là như vậy. Y thuật lưu truyền không thiếu, duy có khoa này ít thấy, kẻ ngu si thì bảo đây là thuyết yểu mạng hay sự dị đoan, mà không hay rằng đây là di giáo của thánh hiền truyền lại từ thời thượng cổ.

Chúc Do Khoa
Chúc Do Khoa