Giảm giá!

Combo Canh Dưỡng Sinh, Phương Pháp Tân Dưỡng Sinh, Tân Phương Pháp Dưỡng Sinh, Zen Tân Dưỡng Sinh

700,000  655,000 

  • 1) Phương Pháp TânDưỡng Sinh, Sakurazawa Nyoichi, NXB An Minh 1964, 234 Trang

  • 2) Zen Tân Dưỡng Sinh, V.N. Hoàng, NXB Sống Mới 1970, 206 Trang

  • 3) Tân Phương Pháp Dưỡng Sinh, NXB Khai Trí 1973, 260 Trang

  • 4) Canh Dưỡng Sinh, Lập Thạch Hòa, USA 2003, 173 Trang

Mô tả

Combo Canh Dưỡng Sinh, Phương Pháp Tân Dưỡng Sinh, Tân Phương Pháp Dưỡng Sinh, Zen Tân Dưỡng Sinh

Trong phép dưỡng sinh của người xưa, vấn đề tu dưỡng đạo đức được đặt ở vị trí cao nhất. Vì người có nhân đức, thì trong lòng bình yên, tâm lý cân bằng ổn định và ý chí không rối loạn; nhờ đó âm dương luôn luôn cân bằng, khí huyết luôn điều hòa, nên chính khí đầy đủ và bệnh tật không thể phát sinh.

Combo Canh Dưỡng Sinh, Phương Pháp Tân Dưỡng Sinh, Tân Phương Pháp Dưỡng Sinh, Zen Tân Dưỡng Sinh
Combo Canh Dưỡng Sinh, Phương Pháp Tân Dưỡng Sinh, Tân Phương Pháp Dưỡng Sinh, Zen Tân Dưỡng Sinh