Combo Sách Bàn Xăm Bà + Sách Bàn Xăm Ông – Viên Tài Hà Tấn Phát

199,000 

  • Sách Bàn Xăm Bà (Thiên Hậu Ngươn Quân) + Sách Bàn Xăm Ông Quan Đế
  • Soạn giả: Viên Tài Hà Tấn Phát
  • 53+53 Trang

Hết hàng

Mô tả

  • Đầy đủ hơn hết đúng theo cổ truyền
  • Có giải nghĩa 100 lớp truyện của mỗi lá xăm
  • Từ xưa nay chưa có bổn xăm nào đầy đủ ý nghĩa như bổn này
Những bậc cổ nhân trước khi làm một việc gì quan trọng, người ta đều thành tâm khẩn đảo rồi bói quẻ. Khi thành hoặc bại, người ta cũng giữ lại và ghi vào sách vở, sau người ta do đó mà làm theo. Tất cả các xăm hay là sách bói toán cũng đều như thế cả. Lẽ thứ hai nữa, những bậc tiền bối cao tài làm ra cốt để giúp đời, cứu người trong cơn bối rối. Ngay như ở nước ta, những bậc anh hùng cứu quốc cũng có lắm vị cần dùng bói quẻ để hiểu công việc ở ngày mai. Còn linh hay ứng là do tâm trí người xin cầu mà có.