Đại Độn Toán Số (Coi Việc Xuất Hành Đi Xa Kiết Hung) – Lê Văn Nhàn

199,000 

  • Đại Độn Toán Số
  • Lê Văn Nhàn
  • 146 Trang

Mô tả

Quyển sách này nên mua, coi biết số mạng đời người nghèo giàu cực, sướng, tánh tình nam nữ thế nào, có 6 bàn tay kim lâu, hoan ốc đánh coi năm mấy mươi tuổi cất nhà đặng tốt xấu, bàn tay tam xa sát, thiên tảo địa tảo, thiên băng địa hãm, bàn tay thiên can đại độn tính thành quẻ hay lắm, có 100 quẻ xâm, giải nghĩa rành rẽ tốt xấu, và coi 60 ngày xuất hành đi xa kiết hung.