Giảm giá!

Đại Đồng Thuyết – Nguyễn Mạnh Bảo

197.010 

Nhanh lên! Chỉ còn 60 mặt hàng trong kho

Đã bán: 49 Nhập mã “don500K” free ship cho đơn 500k

  • Đại Đồng Thuyết

  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Bảo
  • 90 Trang

Còn hàng

Mô tả

Đại Đồng Thuyết

Nói đến đại đồng cũng như đáy biển mò kim.

Đại đồng thuyết dựa vào cái nguyên lý nhân sinh lấy con người làm căn bản, muốn luyện cả một nhân loại, giáo hóa cả một nhân quần đâu phải một sáng một chiều mà làm được.

Học thuyết đại đồng như bắt trăng trong chậu, nắm bóng trong đêm, nhưng phàm trong đời sự thực có một chân lý không hai, cái gì khó hiếm mới quý.

Mới đọc qua thuyết đại đồng ta mường tượng như thuyết cộng sản mà gán cho đức Khổng Tử một màu sắc đỏ. Nhưng xem cho kỹ thì phu tử chỉ dùng cái lý thái hòa để hòa vạn vật với Tâm, duy trì cái đạo nhân sinh, bảo tồn cho nhân loại. Ngài đã theo thiên lý mà làm ra thuyết đại đồng.

Đại Đồng Thuyết
Đại Đồng Thuyết