Đại Niệm Xứ Tường Giải (Bộ 2 Tập) – TK Pháp Thông

500.000 

ĐẠI NIỆM XỨ TƯỜNG GIẢI 2 TẬP

– Tác giả: Pa- Auk SAYADAW
– Dịch giả: TK Pháp Thông
– Hình thức: Bìa mềm có tay gấp

  • 325+477 Trang

Mô tả

Đại Niệm Xứ Tường Giải (Bộ 2 Tập)

Những lời dạy của Đức Phật thực là uyên áo, thâm sâu và khó hiểu. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua những gì Đức Phật nói trong Kinh Thánh Cầu (Ariyapariyesanā Sutta) của Trung Bộ kinh (Majjhima Nikāya):

Sao ta nói Chánh Pháp (Dhamma)

Được chứng ngộ khó khăn?

Những ai còn tham sân

Khó chứng ngộ Pháp này,

Kẻ ái nhiễm vô minh,

Không thấy được pháp này’

Đi ngược dòng, thâm diệu,

Khó thấy, thật tế nhị.

Nói gì đến cả Bốn Thánh Đế, ngay như Thánh Đế thứ hai, pháp duyên khởi, thôi cũng đã rất khó hiểu rồi. Đó là lý do vì sao Đức Phật đã nói với Tôn giả Ānanda trong Kinh Đại Duyên (Mahānidāna) của Trường Bộ Kinh (Dīgha Nikāya) như vầy:

‘Này Ānanda, pháp duyên khởi này thực là thâm sâu và uyên áo. Do không chứng ngộ duyên khởi với tuỳ giác trí (anubodha ñāṇa) và thông đạt trí (pativedha ñāṇa), các chúng sinh đã bị rối ren trong vòng luân hồi (samsara) giống như một cuộn chỉ rối, giống như một tổ kén, như đám cỏ lau đan bện vào nhau không tìm thấy đâu là đầu đâu là cuối; và do đó họ không thể thoát khỏi các đoạ xứ.’

Đại Niệm Xứ Tường Giải (Bộ 2 Tập)
Đại Niệm Xứ Tường Giải (Bộ 2 Tập)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.