Giảm giá!

Đại Tạng Nguyên Bản (Kinh Mật Tông) – Nhị Tổ Kim Cang Sư (10 Quyển)

Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.

Đại Tạng Nguyên Bản (Kinh Mật Tông)

Tác giả: Nhị Tổ Kim Cang Sư (Chưởng Môn Dòng Pháp Kim Cang)
Dịch Hán ra Việt: Tỳ Kheo Kiến Châu
Dịch Sanskrit ra Pali: A Xà Lê Như Cường
Mật Tông Dòng Pháp Kim Cang 1999
10 Quyển

Mô tả

Đại Tạng Nguyên Bản (Kinh Đại Nhật, Kinh Bát Nhã) – Nhị Tổ Kim Cang Sư (10 Quyển)

Bộ kinh này rất hay, người tu mật tông không biết thật là thiếu xót

Bộ này dịch rất đầy đủ, không bị bớt xén, các cách bày đàn pháp cũng được chỉ dạy tỉ mỉ

Đại Tạng Nguyên Bản (Kinh Mật Tông) – Nhị Tổ Kim Cang Sư (10 Quyển)
Đại Tạng Nguyên Bản (Kinh Mật Tông) – Nhị Tổ Kim Cang Sư (10 Quyển)