Giảm giá!

Đàm Thiên Thuyết Địa Luận Nhân – Ngô Bạch

250.000 

Đàm Thiên Thuyết Địa Luận Nhân

NXB Mũi Cà Mau 1997
Ngô Bạch
529 Trang

Mô tả

Đàm Thiên Thuyết Địa Luận Nhân – Ngô Bạch

Trên thế giới đã có một khối lượng sách vở rất đồ sộ được viết ra để luận giải, dự báo những sự vật, hiện tượng về các thiên vǎn, địa lý và nhân sinh, trong đó Trung Hoa là nước chiếm một số lượng đáng kế. Đàm thiên, Thuyết địa, Luận Nhân là một trong những cuốn sách nằm trong tàng thư cổ kim lớn nhất của Trung Quốc.

Đây là cuốn sách khảo luận về sự nhìn nhân, đánh giá, dự báo,lý giải …. các sự vật hiện tượng diễn tả trước và sau trên bầu trời, dưới mặt đất và trong con người theo quan niệm xưa của người Trung Quốc. Trong số đó, có các sự vật hiện tượng nhìn nhận được, có sự vật hiện tượng do sự tưởng định của con người mà ra. Ngoài ra thế giới quan với những luận cứ khoa học chính thống, theo quan niệm của người Trung Quốc xưa mà tập sách đề cập, thế gian còn có một thế giới quan khácc để luận giải, dự đoán đối với những gì xảy ra trong tam tài thiên địa, nhân. Quan niệm này cũng ảnh hưởng rất to lớn và lâu dài trong dân gian Việt Nam.

“…Người tuổi Tý rất bộc trực,thành thật nhưng mọi lời nói cử chỉ của họ đều khiến ta có cảm giá đó là người cẩn thận chặt chẽ.Họ nỗ lực làm việc,sống tiết kiệm ,họ không cho ai bất cứ thứ gì trừ phi đó là người họ rất quý mến.Giả như bạn có thể lấy được của người tuổi Tý một vật quý giá,thì sự đánh giá của họ với bạn ắt phải tương đương với giá trị của vật đó. Về bề ngoài, người tuổi Tý luôn lộ vẻ trầm mặc ít lời,nhưng sự thực lại trái ngược,họ rất dễ bị kích động,song họ lại khả năng tự chủ rất cao.

Quyển I: Đàm thiên gồm thiên văn mạn đàm, thiên phương dạ đàm, thiên tiên luận đàm, thiên triều tạp đàm, thiên luận tùng đàm.

Quyển II: Thuyết địa gồm biết địa linh, địa nguyên, địa khí, địa lợi, địa chí.

Quyển III: Luận nhân gồm tình người, nhân hòa, mạc

Đàm Thiên Thuyết Địa Luận Nhân – Ngô Bạch
Đàm Thiên Thuyết Địa Luận Nhân – Ngô Bạch