Đào Viên Minh Thánh Kinh – Quan Thánh Đế Quân

199.000 

Đào Viên Minh Thánh Kinh

Chấp bút: Quan Thánh Đế Quân

101 Trang

Mô tả

Đào Viên Minh Thánh Kinh

Đế-Quân họ Quan tên Vũ, tự là Vân-Trường, tục thường xưng Ngài là Quan-Công, người thành Giải-Lương Hà-Đông (nay thuộc tỉnh Sơn-Tây Trung-Hoa). Đế-Quân sinh vào ngày 24 tháng 6 năm Diên-Hi thứ ba thời Hán Hoàn-Đế (năm công-nguyên 160), chứng Thần vị vào ngày 7 tháng 12 năm Kiến-An thứ 24 thời Hán Hiến-Đế (năm công-nguyên 219) dương thọ 60 tuổi.

Quyển sách : ĐÀO VIÊN MINH THÁNH KINH của Quan Thánh Đế Quân giáng bút chân kinh. Cứu người lâm bệnh hiểm nghèo, nhà hiếm muộn con cái, muốn học hành thi cử đỗ đạt, công việc sự nghiệp thuận lợi, đi đường may mắn bình an, sinh nở mẹ tròn con vuông… (Hãy làm theo kinh huấn dạy)

Đào Viên Minh Thánh Kinh
Đào Viên Minh Thánh Kinh

Đánh giá

There are no reviews yet

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.