Địa Lý Trị Soạn Phú – Cao Trung

(1 đánh giá của khách hàng)

199.000 

Địa Lý Trị Soạn Phú

Trong Tả ao địa lý toàn thư, phụ: đất kết Cao biền

Biên dịch: Cao Trung

270 Trang

Mô tả

Địa Lý Trị Soạn Phú

Ta đã biết địa lý có 2 phần: Loan đầu và Lý khí. Loan đầu là những gì thực tiễn của khoa địa lý mà ta có thể trông thấy trực tiếp trên đất đai nếu ta biết tìm nó.Lý khí là phần trừu tượng áp dụng các công thức Lý học Đông phương vào khoa địa lý để đưa đến kết quả tốt đẹp hơn.Bộ địa lý Vi sư pháp vừa xuất bản năm 1996 đã cho ta biết vững vàng về Loan Đầu. Bộ này, bộ Địa Lý Trị Soạn Phú phải đưa ta đến phần Lý khí, là phần có thể nói rất khó vì nó áp dụng nhiều công thức của nhiều bộ môn của Lý học Đông phương như Hà Đồ, Lạc Thư, các quẻ của Chu dịch, của Nhâm độn, của Giáp độn, của Lịch số, của Thiên văn v.v…
Mấy ai đã học hết các bộ môn kia nên Lý khí xưa nay vẫn được coi là mơ hồ và khó hiểu.Những áp dụng chân chính thì rất hay nhưng bên cạnh nó lại thường kèm theo một số áp dụng man thư do một số man thư muốn giữ độc quyền của khoa địa lý bày đặt ra để làm lạc lối người học địa lý. Các cụ cho biết là Vua Hồng Vũ nhà Minh muốn giữ độc quyền khoa địa lý cho Hoàng tộc, nên có thuê một số man thư viết thêm nhiều áp dụng man thư cho người sau học dễ lạc vào rừng lý khí man thư mà không có thể giỏi và không làm đúng được.Lý khí tuy có lẫn man thư nhưng nếu là chân thư thì lại là phần rất quan trọng của khoa địa lý nếu ta nắm vững loan đầu và biết tránh cái sai của man thư.Vậy học địa lý không thể bỏ lý khí được mà chỉ cần tránh lý khí man thư mà thôi.
Về phần lý khí của bộ sách này chúng tôi đã cố gắng trình bày thật rõ rệt, bỏ đi những điều gì mơ hồ như phần nhiều các sách địa lý khác đã làm từ xưa đến nay.Ngoài ra chúng tôi cũng vẽ rất nhiều đồ hình để giải thích cho dễ hiểu và cho đỡ sai lầm.Cuối sách này chúng tôi cũng tiếp tục trình bày thêm một số đất kết Cao Biền.Bộ trước, bộ địa lý vi sư pháp đã trình bày các kiểu đất kết của Cao Biền trong 9 Phủ huyện thuộc tỉnh Hà Đông và Hà Nội.Bộ này tiếp tục trình bày những đất kết Cao Biền trong ba tỉnh: Sơn Tây, Vĩnh Phúc Yên và Phú Thọ.
Lời tựa
Chương 1 : Địa lý trị soạn phú
Chương 2 : Phần nôm địa lý trị soạn phú
Chương 3: Phần lý khí
Chương 4: Long pháp tâm kinh
Chương 5: Huyệt pháp tâm kinh
Chương 6: Sa pháp tâm kinh
Chương 7: Thủy pháp tâm kinh
Chương 8: Đất kết Cao Biền tại 3 tỉnh: Sơn tây, Vĩnh Phúc Yên và Phú Thọ

Địa Lý Trị Soạn Phú
Địa Lý Trị Soạn Phú

1 đánh giá cho Địa Lý Trị Soạn Phú – Cao Trung

  1. Thành Trung Nguyễn (xác minh chủ tài khoản)

    (0) (0)

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.