Giảm giá!

Điểm Huyệt Và Giải Huyệt (Võ Lâm Bí Truyền Trung Quốc) – Lý Bảo Sơn

185.000 

  • Điểm Huyệt Và Giải Huyệt (Võ Lâm Bí Truyền Trung Quốc)

  • Tác giả: Lý Bảo Sơn
  • 197 Trang

Mô tả

Điểm Huyệt Và Giải Huyệt (Võ Lâm Bí Truyền Trung Quốc) – Lý Bảo Sơn

Điểm huyệt và giải huyệt là hai mặt không thể tách rời, chúng đối lập nhau và là hai mặt thuận nghịch của một thể thống nhất. Căn cứ vào gia truyền của tổ tiên, những kinh nghiệm thu được sau nhiều năm hoạt động võ thuật, cũng như trong các hoạt động thực tế khống chế tội phạm, kết hợp với y đạo, tác giả sẽ giới thiệu cho bạn đọc những bí truyền của võ thuật Trung Quốc. Cuốn sách nêu cụ thể các triệu chứng biểu hiện sau khi bị điểm huyệt và từng bước thuật lại công việc cấp cứu giải huyệt.

Nội dung:
– Tìm kinh điểm huyệt
– Giải huyệt
– Khí công và võ thuật
– Vận khí phát kình
– Thuật điểm huyệt chế ngự đối phương
– Khí công và điểm huyệt
– Xây dựng nền móng cho việc thu khí
– Thần lực khí công
– Đối phó như thế nào khi bị điểm huyệt bằng khí giới

Điểm Huyệt Và Giải Huyệt (Võ Lâm Bí Truyền Trung Quốc) - Lý Bảo Sơn
Điểm Huyệt Và Giải Huyệt (Võ Lâm Bí Truyền Trung Quốc) – Lý Bảo Sơn