Giảm giá!

Diên Quang Tập (Khai Quang Điễm Nhãn Hộ Pháp Phật Chứng) – Pháp Sư Huyền Trí

265.000 

  • Diên Quang Tập (Khai Quang Điễm Nhãn Hộ Pháp Phật Chứng)

  • Dịch: Pháp Sư Huyền Trí
  • Sách gồm 341 trang
  • Sách có ba phần chính: Phần thứ nhất là nguyên bản chữ hán, phần thứ hai là dịch theo nguyên bản, phần thứ ba là diễn lại chau chuốt

Mô tả

Diên Quang Tập (Khai Quang Điễm Nhãn Hộ Pháp Phật Chứng) – Pháp Sư Huyền Trí

Công việc thỉnh một Phật tượng về sau đó lễ bái để thờ phụng, bấy lâu nay làm chưa đượng đồng bộ. Người đơn giản thì cho rằng sau khi có tượng, lấy lá bưởi lau cho sạch và dùng rượu gừng thoa lại một lần, rước tượng lên và đọc đại bi, thập chú, bát nhã vài lần là đã linh thiêng lắm rồi. Không những thế còn đặt lời chê bai một số người khác là hành không đúng pháp hoặc là vẽ vời ra để ăn tiền. Kẻ khá hơn, thì mua 1 cái bùa cốt tượng, viết tên hiệu vào, gói cùng thất bảo, yểm vào lòng tượng, trùm vải đỏ lại, mời sư ông lên đi hoa đàn, tắt đèn và mở vài đỏ ra. Người giầu hơn thì mời ngũ vị sứ giả xuống thiết tướng trấn đàn, giương cung bắn tên giống phường hát bội. Mới thấy thật phong phú, mỗi nơi mỗi kiểu, mỗi thầy mỗi pháp.

Pháp môn An tâm – điểm nhãn – khánh tán này, vốn có từ rất lâu đời. Sau này làm chưa đúng vì bản thân sách viết nhiều phần rất khó hiểu, thậm chí hiểu sách theo phán đoán chủ quan.

Đúc kết lại, để hô thần nhập tượng cần làm theo thứ tự như sau:

1.Chuẩn bị tượng, lau chùi cho sạch sẽ, để nơi trang nghiêm,cũng có thể để vào vị trí sau này để cố định.

2.Chuẩn bị, bùa, dược, các vật phẩm yểm tâm, xin lưu ý về phương pháp chọn ngày giờ làm bùa.

3.Yểm tâm.Chọn được người có tài đức để yểm, yểm xong thì phải dán bùa niêm phong.

4.Điễm nhãn, theo thứ tự. Mỗi tượng đầu phải điểm nhãn khai quang riêng, không được khai quang tập thể.

5.Đưa tượng vào vị trí và làm lễ khánh tán, yên vị.

Khi đọc bản dịch này, chư hành giả không thể đọc một cách máy móc được. Trong đó có ba phần chính, phần thứ nhất là nguyên bản chữ hán, phần thứ hai là dịch theo nguyên bản chữ hán theo số trang đã đánh dấu, phần thứ ba là diễn lại chau chuốt. Tuy nhiên, không đọc hai phần trước thì không làm được phần thứ ba. Vì phải đọc các phần trước tập luyện cho thuần thục mới tiến hành làm được, khi hành khoa vừa đọc vừa bắt quyết, không thể vừa đọc vừa xem bắt quyết thế nào được.

Chúng tôi rất mong được các ý kiến phản hồi, để chúng ta có được những cẩm nang hoàn thiện trong kho tang văn hóa tâm linh.

Diên Quang Tập
Diên Quang Tập