Giảm giá!

Gia Long Phục Quốc (Hoàng Đế Gia Long Và Công Cuộc Khai Lập Triều Nguyễn) – Tân Dân Tử

255.000 

  • Gia Long Phục Quốc (4 Quyển Đóng Chung)

  • Tác giả: Tân Dân Tử
  • 277 Trang
Mã: f36520d8c128 Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Gia Long Phục Quốc (Hoàng Đế Gia Long Và Công Cuộc Khai Lập Triều Nguyễn) – Tân Dân Tử

Gia Long (chữ Hán: 嘉隆; 8 tháng 2 năm 1762 – 3 tháng 2 năm 1820), húy là Nguyễn Phúc Ánh (阮福暎), thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh (阮暎), là vị hoàng đế đã sáng lập nhà Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820, được truy tôn miếu hiệu là Nguyễn Thế Tổ (阮世祖).
Gia Long Phục Quốc
Gia Long Phục Quốc