Giảm giá!
Giải Tai Tập (Cấm Kỵ Và Hóa Giải Theo Tập Tục Dân Gian) – Từ Liêm

Giải Tai Tập (Cấm Kỵ Và Hóa Giải Theo Tập Tục Dân Gian) – Từ Liêm

239.000 

  • Giải Tai Tập (Cấm kỵ và hóa giải theo tập tục dân gian)

  • Tác giả: Từ Liêm
  • 312 Trang

Mô tả

Giải Tai Tập (Cấm Kỵ Và Hóa Giải Theo Tập Tục Dân Gian)

❗❗ Hướng dẫn nguyên lý giải họa theo: Tứ trụ, Bát quái, Phong thuỷ, Bua chú, Dụng thần, Đổi mệnh,…— Số mệnh bần hàn làm sao để vượng phát? Phong thủy không tốt làm sao để cải vận? Cách dùng bua trấn trạch cầu an? Phương pháp hóa giải ngày táng không cát, trạch mộ sai hướng? Cách trấn an trẻ nhỏ hay quấy khóc?…và hàng trăm cách giải hung hóa cát khác

 

Giải Tai Tập
Giải Tai Tập