Hoàng Đế Nội Kinh Linh Khu (Trọn Bộ 3 Tập) – GS Huỳnh Minh Đức

800.000 

  • Hoàng Đế Nội Kinh Linh Khu (Trọn Bộ 3 Tập)

  • Dịch giả: GS. Huỳnh Minh Đức
  • 1066 trang
Mã: ac0732b27037 Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Hoàng Đế Nội Kinh Linh Khu (Trọn Bộ 3 Tập) – GS Huỳnh Minh Đức

Sách “Hoàng Đế nội kinh” được xem là một trong tứ đại kinh điển Đông y sớm nhất hiện còn tồn tại đến ngày nay. Tuy nhiên, bộ sách không chỉ đơn giản là tài liệu y học quý giá mà còn là tác phẩm triết học có vị trí hàng đầu trong lịch sử tư tưởng phương Đông. “Hoàng Đế nôi kinh” cho rằng con người và tự nhiên có mối quan hệ khăng khít với nhau. Sự vận động biến đổi của tự nhiên luôn ảnh hưởng đến cơ thể. Không chỉ vậy bộ sách còn trình bày về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa cơ thể và tinh thần.Về nền tảng y học, trong “Hoàng Đế nội kinh” là cả một hệ thống lý luận bao gồm bốn học thuyết lớn: tạng tượng (nghiên cứu chức năng sinh lý, tổ chức tạng phủ và quan hệ thống kinh lạc của cơ thể), bệnh cơ (nhiên cứu cơ chế nội tại của sự phát sinh, phát triển và biến đổi bệnh tật), chuẩn pháp (bốn phép chuẩn – vọng, văn, vấn, thiết) và trị tắc (nghiên cứu về nguyên tắc trị bệnh)Ấn bản Hoàng Đế Nội Kinh Linh Khu do Gs Huỳnh Minh Đức biên soạn được trình bày rất công phu trong nhiều năm, bao gồm cả phần chữ Hán, phiên âm và dịch nghĩa, đây là một bộ tài liệu vô cùng quý giá cho quý bạn
Hoàng Đế Nội Kinh Linh Khu
Hoàng Đế Nội Kinh Linh Khu