Học Thôi Miên Và Thực Hành - Thần Huyền

Học Thôi Miên Và Thực Hành – Thần Huyền

199.000 

 • Học Thôi Miên Và Thực Hành

 • Tác giả: Thần Huyền 1972
 • 76 Trang

Mô tả

Học Thôi Miên Và Thực Hành – Thần Huyền

 • – Những nguyên tắc áp dụng
  – Những bí quyết kì diệu
  – Những hiện tượng mầu nhiệm
  – Những hữu dụng quý giáSách viết theo lối luyện tập rất giản dị nhưng thật hiệu nghiệm của những tu sĩ Ấn Độ thuộc dòng phái YOGI hoặc FAKIR đã rất nối tiếng về việc thôi miên làm người chết giả lâu tới 2-3 tháng, và nhiều khả năng khác
Học Thôi Miên Và Thực Hành
Học Thôi Miên Và Thực Hành